07 May 2015

Ambulansearbeider, Paramedic

Employer: Aleris Helse AS
Location: Oslo

Job description
Aleris Omsorg har sammen med Telenor etablert trygghetsalarmsentral og utrykningstjeneste i Oslo.  Tjenesten organiseres og driftes sammen med Aleris hjemmesykepleie for å kunne gi et enda bedre tilbud til våre brukere og for å kunne tilby varierte og spennende arbeidsplasser for våre ansatte. Vi har lokaler i tilknytning til vårt sykehus i Frederik Stangsgate i Frogner bydel.

Ambulansearbeider,   Paramedic Aleris har i dag alarmmottak for  ca 3300 brukere i Oslo pluss et mindre antall fra andre kommuner.

Vi tilbyr både 100 % stillinger og deltidsstillinger.  Todelt turnus og egne nattstillinger. Vi legger opp til størst mulig grad av ønsketurnus.

Vi trenger også ekstravakter og timeansatte som kan ta enkeltvakter, kortere eller lengre oppdrag.

Tiltredelse etter avtale.

Har du spørsmål til stillingene,  kontakt  Geir Lægreid,

E post geir.lagreid@aleris.no   eller tlf  95200475

Søknadsfrist:  Snarest

Send søknad

Aleris er et av nordens største helseforetak. Vi finnes i Norge, Sverige og Danmark og har ca 9000 medarbeidere. Aleris tilbyr tjenester innen helse- og omsorg, medisinsk diagnostikk, eldreomsorg, barnevern og psykiatri.

Aleris Omsorg er et av de største private omsorgsforetakene i Norge. Vi er også en del av landets største private helseforetak, og nyter godt av et meget bredt faglig miljø.

About this company

Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Virksomheten har stor bredde og omfatter sykehus og medisinske sentre, barnevern, psykisk omsorg, BPA, eldreomsorg og tilbud til funksjonshemmede. Foretaket har rundt 9 500 medarbeidere fordelt på ca 350 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark.